“Gjinia dhe korrupsioni – gjendja në Republikën e Maqedonisë së Veriut” – eventi i përfunduar online më 16 dhjetor 2021, ora 09:00