Komisioni Evropian shënon përparim në luftën kundër korrupsionit, KSHPK – me bashkëpunim më të madh ndërinstitucional mund të arrijmë rezultate më të mira.