Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit filloi me zbatimin e modelit CAF2020