Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka zhvilluar një sistem të mësimit elektronik të disponueshëm për  të gjithë qytetarët dhe punonjësit e sektorit publik