Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit realizoi takim me delegacionin nga Ministria e Drejtësisë së Francës dhe Ekspertizës Franceze – Agjencia Shtetërore për Ndihmë Ndërkombëtare dhe Teknike