KOMISIONI SHTETËRORË PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT NËNSHKROI MEMORANDUM BASHKËPUNIMI ME PROKURORINË PUBLIKE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONIS SË VERIUT