Konkurs – Ekspert afatmesëm në Prokurim dhe Anti-Korrupsion, Projekt i mbëhtetur nga BE “Mbështetja për Sundimin e Ligjit“