Konkurs: Ekspert afatshkurtër për TIK në Projektin e mbështetzur nga BE “Mbështetja e BE-së për Sundimin e Ligjit”