KSHPK-ja dhe Kabineti i Zëvendës Kryetares së Qeverisë Slavica Grkovska në një seminar të përbashkët: Jemi të hapur për bashkëpunim, kemi një qëllim të përbashkët – ndërtimin e institucioneve përgjegjëse dhe të përgjegjshme