KSHPK-ja mori pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë “Edukimi kundër korrupsionit – qasje dhe sfida”