Memorandum bashkëpunimi i nënshkruar  ndërmjet Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Drejtorisë së Policisë Financiare