NËNSHKRUHET MARRËVESHJE ME REGJISTRIN QENDROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR PËRDORIMIN ELEKTRONIK TË TË DHËNAVE