Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi me Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin “ Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup (Datë – 29.03.2022)