NJOFTIM PËR MEDIAT PËR NJË SHOQËRI PA KORRUPSION DHE INSTITUCIONE ME INTEGRITET TË FORTË NEVOJITET EDUKIMI I VAZHDUESHËM DHE PËRKUSHTIMI I PLOTË I SECILIT PREJ NESH