NJOFTIM për takimin e mbajtur me Jeff Goldstein, Zëvendës Shef i Misionit të OSBE-së në Shkup