NJOFTIM për takimin e mbajtur me Slavica Grkovska, Zëvendëskryeministre e Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjëse për politika të qeverisjes së mirë