Për shoqëri pa korrupsion dhe institucione me integritet të fortë nevojitet veprim i përbashkët