Pjesëmarrje në ngjarjen  “Të bashkuar kundër korrupsionit: Përforcimi i sinergjisë së gjyqësorit dhe organeve të zbatimit të ligjit në luftën kundër korrupsionit “