Pjesmarrje në skrining takimin bilateral për Kapitullin 25 “Shkenca dhe Hulumtimi”