Rezultatet përfundimtare të projektit: Vlerësimi i ndjeshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe autoritetet e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit