Takim me përfaqësues të misionit vëzhgues të OSBE/ODIHR-së