Takimi i mbajtur i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me Ministrin e Drejtësisë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut Dr. Nikolla Tupançevski