Takimi i mbajtur me Katherine Elena, Këshilltare e lartë globale juridike dhe Drejtoreshë e Qendrës IFES për besim demokratik dhe luftës kundër korrupsionit