Takimi i mbajtur me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, z. Admirim Aliti