Thirrje për paraqitjen e analistëve të të dhënave dhe informacioneve të pjesëmarrësve në fushatën e zgjedhore presidenciale dhe parlamentare 2024