THIRRJE PËR PARAQITJEN E ANALISTËVE TË TË DHËNAVE DHE INFORMACIONEVE TË PJESËMARRËSVE NË FUSHATËN ZGJEDHORE – ZGJEDHJE LOKALE 2021