Tryeza të mbajtura të rumbullakta në sektorë të veçantë të Strategjisë Nacionale 2021- 2025