Vizitë studimore e realizuar në Romë, Republikën e Italisë