Zbatimi i Memorandumit për Bashkëpunim ndërmjet Bankës Popullore dhe KSHPK-së: Filloi seria e trajnimeve