Monthly Archive: April 2022

Seanca e 66 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Seanca e 65 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

FTESË

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) më 08.04.2022 (e premte) duke filluar nga ora 13.00 do të mbajë konferencë për shtyp lidhur me Raportin e miratuar Vjetor për punën e KSHPK-së për vitin...