Category: Shpallje

Rezultatet përfundimtare të projektit: Vlerësimi i ndjeshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe autoritetet e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit

Rezultatet përfundimtare të projektit: Vlerësimi i ndjeshmërisë ndaj korrupsionit në institucionet shtetërore dhe autoritetet e planifikimit hapësinor, urbanizmit dhe ndërtimit

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Transparency International-Maqedoni në kuadër të projektit “Vlerësimi i cenueshmërisë nga korrupsioni në institucionet shtetërore dhe autoritetet për planifikim hapësinor, urbanistik dhe ndërtim”, i mbështetur financiarisht nga USAID...