Ftesë – Konferencë për shtyp për lajmërimin e fushatës për rritjen e ndërgjegjësimit “Zgjidh drejtimin e duhur – zgjidh integritetin”