Vizitë studimore e KSHPK-së në Romë, Republikën e Italisë