Pjesëmarrje në takimin e punës të organizuar nga UNODC