THIRRJE PËR APLIKIM PËR VËZHGUES TË PJESËMARRËSVE NË FUSHATËN ZGJEDHORE – ZGJEDHJE LOKALE 2021