Trajnim për promovimin e aspekteve ligjore dhe etike të integritetit në proceset e menaxhimit të burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik