Monthly Archive: October 2021

Konferencë për shtyp e KSHPK-së

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit më 25.10.2021 (e hënë) në orën 10 në hapësirat e KSHPK-së, në rr. Presveta Bogorodica nr.3 do të mbajë konferencë për shtyp në lidhje me raportin e KE...

Seanca e 53 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22,23 dhe 33 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetërror për parandalimin...