Category: Shpallje

Trajnim për përmirësimin e aftësive të komunikimit

Në datat 06 dhe 07 prill 2023, në hapësirat e Entit Shtetërore të Revizionit, me mbështetjen e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES), punonjësit e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Entit Shtetëror...

Seanca e 85 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...

Seanca e 84 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...