Category: Shpallje

Takimi i KSHPK me Ambasadorin e Britanisë së Madhe

Me datë 10.03.2021, në hapsirat e Komisionit shtetëror për paradalim të korrupsionit është mbajtur takim ndërmjet Kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit dhe Ambasadorit të Britanisë së Madhe, shkëlqësia e...

Informim për publikun

Informim për publikun

Indeksi i perceptimit të korrupsionit në Transparensi internejshënal tregon se, me fitimin e 35 pikëve të indeksit, Republika e Maqedonisë së Veriut ngecë në luftën kundër korrupsionit, por një kohë shënoi rënie për 5...