Monthly Archive: October 2020

Pres-konferenca e KSHPK

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit me datë 21. 10. 2020 (e mërkurë), me fillim në ora 11:30 para hapsirave të KOMISIONIT SHTETËROR PËR PARADALIM TË KORRUPSIONIT do të mbanë pres-konferencë tematike në lidhje...

KSHPK bëri një takim me Ministrin Mariçiq

Ministri për Drejtësi Bojan Mariçiq sot ishte në vizitë në Komisionin shtetëror për parandalim të korrupsionit, ku bëri një takim me kryetarin dhe antarët e komisionit për anti-korrupsion. Në fokusin e takimit të sotshëm...

Seanca e 39 e KSHPK

Seanca e 39 e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të Kkorrupsionit, miratoi këtë: VENDIMPër thirrje të...