Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 59 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetërror për parandalimin e Korupsionit...

NJOFTIM

Në lidhje me reagimin e familjes së ish-sekretarit të përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dragi Rashkovskit, më datë 29 dhjetor 2021,  për vendimin e marrë në seancën e 58-të të...

Seanca e 58 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

NJOFTIM

Lidhur me deklaratën e kryetarit të Alternativës, z. Afrim Gashi, dhe lidhur me Nismën për ndjekje penale për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar të Husni Ismailit gjatë kohës kur ishte Ministër i Kulturës,...