Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

KSHPK bëri një takim me Ministrin Mariçiq

Ministri për Drejtësi Bojan Mariçiq sot ishte në vizitë në Komisionin shtetëror për parandalim të korrupsionit, ku bëri një takim me kryetarin dhe antarët e komisionit për anti-korrupsion. Në fokusin e takimit të sotshëm...

Seanca e 39 e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të Kkorrupsionit, miratoi këtë: VENDIMPër thirrje të...

Takim pune me përfaqësues të IFES

Me datë 28. 09. 2020 në hapsirat e Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, Kryetari dhe antarët e komisionit shtetëror bënë takim me përfaqësuesit e IFES në të cilën u bisedua për veprimet e...