Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Me rastin e fushatës sonë për integritet dhe mbrojtje të denoncuesve, ju ftojmë në ngjarjen që e organizojmë në kopshtin zoologjik – Shkup, këtë të shtunë (25.09.2021) nga ora 12:00 deri në ora 14:00....

Seanca e 51 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/19) dhe Nenit 9 të Rregullores së punës të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e...