Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Njoftim

Më 7, 8 dhe 9 qershor 2021 (e hënë, e martë dhe e mërkurë), Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit mbajti seancën e e tij të 49-të në hapësirat e reja në adresën “Shën...

Takim me Asociacionin për Iniciativë Demokratike (AID)

Më 11 qershor 2021, në hapsirat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, u mbajt takim midis Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, përfaqësuar nga Zëvendës Nënkryetari Mr. Shemshi Sallai dhe Shoqatës së Asociacionit...