Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 50 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 të Komisionit Shtetërror për parandalimin e Korupsionit (Teksti i konsoliduar),Kryetari i...

Takim me Drejtorinë e të Ardhurave Publike

      Më 14 qershor 2021, në hapsirat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit u mbajt  takim pune i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me Drejtorinë e të Ardhurave Publike. Takimi...

Takim me Nismën Rajonale Antikorrupsion (RAI)

Më datë 24.06.2021, duke filluar nga ora 12:00, në hapsirat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit u zhvillua takim me përfaqësuesit e Nismës Rajonale Antikorrupsion (RAI) dhe Udhëheqësin e Sekretariatit të Nismës Rajonale...