Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 67 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

KSHPK-ja dhe Kabineti i Zëvendës Kryetares së Qeverisë Slavica Grkovska në një seminar të përbashkët: Jemi të hapur për bashkëpunim, kemi një qëllim të përbashkët – ndërtimin e institucioneve përgjegjëse dhe të përgjegjshme

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), e udhëhequr nga kryetarja Biljana Ivanovska dhe kabineti i zëvendëskryeministrit përgjegjës për politika të qeverisjes së mirë, Slavica Grkovska, sot dhe nesër marrin pjesë në seminarin e...

Seanca e 66 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Seanca e 65 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...