Vendime

Vendime

Seanca e 65-të e KSHPK nga 15.04.2022

Vendimi numër: 08-2133/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4922/2 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4934/2 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4895/4 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4239/2 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4214/2 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4240/2 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4205/4 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4894/2 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4199/4 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4927/4 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4213/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4221/4 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4211/4 nga 19.04.2022

Vendimi numër: 08-4941/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4923/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4220/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5066/7 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3950/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5064/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5052/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5045/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5039/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3959/7 nga 26.04.2022

Vendimi numër: 08-3949/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3931/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3939/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3951/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3962/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3955/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5017/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3879/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3930/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3918/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3875/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-359/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4296/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3872/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4996/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4955/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4313/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4345/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3868/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3864/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4948/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4976/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4333/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4311/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5003/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4983/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4969/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3865/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-6809/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4982/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-5004/8 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3857/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3855/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3845/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4944/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4323/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3861/4 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3832/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-4307/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-1322/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-1325/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3852/3 nga 03.05.2022

Vendimi numër: 08-3851/3 nga 03.05.2022

Seanca e 64-të e KSHPK nga 30.03.2022

Seanca e 61-të e KSHPK nga 08.02.2022
Seanca e 60-të e KSHPK nga 28.01.2022 vazhdim nga 31.01.2021
Seanca e 57-të e KSHPK nga 17.12.2021
Seanca e 55-të e KSHPK nga 16.11.2021 vazhdim nga 17.11.2021, 18.11.2021
Seanca e 54-të e KSHPK nga 01.11.2021 vazhdim nga 02.11.2021
Seanca e 51-të e KSHPK nga 31.08.2021 vazhdim nga 01.09.2021

Vendimi numër: 12-335/7 nga 21.09.2021 në lidhje me numrin 12-5072/19

Vendimi numër: 12-10/2 nga 03.09.2021

Vendimi numër: 12-529/2 nga 03.09.2021

Vendimi numër: 12-3241/1 nga 02.09.2021 në lidhje me numrin 12-574/20

Vendimi numër: 12-3240/1 nga 02.09.2021 në lidhje me numrin 12-606/20

Vendimi numër: 12-1764/4 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-1593/20

Vendimi numër: 12-3242/1 nga 02.09.2021 në lidhje me numrin 12-1602/20

Vendimi numër: 12-1603/2 nga 03.09.2021

Vendimi numër: 12-66/5 nga 20.09.2021 në lidhje me numrin 12-1705/19

Vendimi numër: 12-649/2 nga 20.09.2021 në lidhje me numrin 12-1823/20

Vendimi numër: 12-1870/2 nga 07.09.2021

Vendimi numër: 12-1971/2 nga 07.09.2021

Vendimi numër: 12-2367/2 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-346/3 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-2859/19

Vendimi numër: 12-4657/6 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-4657/19

Vendimi numër: 12-4702/2 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-4702/19

Vendimi numër: 12-5017/2 nga 03.09.2021 në lidhje me numrin 12-5017/19

Vendimi numër: 12-5319/2 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-5319/19

Vendimi numër: 12-2367/2 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-5017/2 nga 03.09.2021 në lidhje me numrin 12-5017/19

Vendimi numër: 12-529/2 nga 03.09.2021

Vendimi numër: 12-1764/4 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-1593/20

Vendimi numër: 12-346/3 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-2859/19

Vendimi numër: 12-3247/2 nga 06.09.2021

Vendimi numër: 12-4761/3 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-4761/19

Vendimi numër: 12-374/4 nga 03.09.2021

Vendimi numër: 12-1046/3 nga 03.09.2021

Vendimi numër: 12-3867/2 nga 06.09.2021 në lidhje me numrin 12-3867/19

Vendimi numër: 12-1183/6 nga 03.09.2021

Vendimi numër: 12-1542/2 nga 02.09.2021

Vendimi numër: 12-1760/2 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-1685/4 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-2525/2 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-1756/2 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-2711/2 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-2485/3 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-2150/2 nga 10.09.2021

Vendimi numër: 12-3796/2 nga 03.09.2021

Seanca e 50-të e KSHPK nga 21.07.2021 vazhdim nga 22.07.2021, 23.07.2021

Vendimi numër: 12-2469/5 nga 04.08.2021 në lidhje me numrin 12-2650/19

Vendimi numër: 12-326/3 nga 04.08.2021 në lidhje me numrin 12-2735/19

Vendimi numër: 12-2205/3 nga 04.08.2021 në lidhje me numrin 12-4720/19

Vendimi numër: 12-419/2 nga 03.08.2021

Vendimi numër: 12-942/4 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-942/20

Vendimi numër: 12-2552/3 nga 03.08.2021

Vendimi numër: 12-211/4 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-4441/20

Vendimi numër: 12-588/13 nga 04.08.2021 në lidhje me numrin 12-588/19

Vendimi numër: 12-326/3 nga 04.08.2021 në lidhje me numrin 12-2735/19

Vendimi numër: 12-103/2 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-103/20

Vendimi numër: 12-387/5 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-387/20

Vendimi numër: 12-526/6 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-1606/20

Vendimi numër: 12-2014/2 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-2014/20

Vendimi numër: 12-890/25 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-5038/19

Vendimi numër: 12-3457/6 nga 10.08.2021 në lidhje me numrin 12-3457/19

Vendimi numër: 12-1760/5 nga 10.08.2021 në lidhje me numrin 12-2986/19

Vendimi numër: 12-458/3 nga 16.08.2021

Vendimi numër: 12-400/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-626/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-4772/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-4487/4 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-866/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-3540/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-2211/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-33/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-1255/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-934/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-1495/4 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-4665/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-4707/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-4984/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-5028/2 nga 04.08.2021

Vendimi numër: 12-2137/1 nga 26.07.2021

Vendimi numër: 12-2638/1 nga 26.07.2021

Vendimi numër: 12-707/3 nga 26.07.2021

Vendimi numër: 12-891/4 nga 26.07.2021

Vendimi numër: 12-1347/4 nga 26.07.2021 në lidhje me numrin 12-1347/20

Vendimi numër: 12-1434/2 nga 23.07.2021

Vendimi numër: 12-2270/4 nga 26.07.2021 në lidhje me numrin 12-2270/20

Vendimi numër: 12-2641/4 nga 26.07.2021 në lidhje me numrin 12-2641/20

Vendimi numër: 12-1260/9 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-3103/19

Vendimi numër: 12-1264/2 nga 26.07.2021 në lidhje me numrin 12-3313/20

Vendimi numër: 12-3417/2 nga 26.07.2021 në lidhje me numrin 12-3417/20

Vendimi numër: 12-347/2 nga 23.07.2021 në lidhje me numrin 12-3766/19

Vendimi numër: 12-1882/3 nga 03.08.2021 në lidhje me numrin 12-3845/19

Vendimi numër: 12-628/5 nga 26.07.2021 në lidhje me numrin 12-4051/20

Vendimi numër: 12-1923/3 nga 23.07.2021 në lidhje me numrin 12-3942 nga 2020

Vendimi numër: 12-1269/4 nga 23.07.2021

Seanca e 46-të e KSHPK nga 12.02.2021

Vendimi numër: 12-722/7 nga 26.02.2021 në lidhje me numrin 12-4472 nga 2019

Vendimi numër: 09-835/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-4083 nga 2019

Vendimi numër: 12-370/2 nga 25.02.2021 në lidhje me numrin 12-2987 nga 2019

Vendimi numër: 12-442/8 nga 26.02.2021 në lidhje me numrin 12-3254 nga 2019

Vendimi numër: 12-910/1 nga 25.02.2021 në lidhje me numrin 12-4819 nga 2019

Vendimi numër: 12-721/4 nga 26.02.2021 në lidhje me numrin 12-5484 nga 2019

Vendimi numër: 12-121/2 nga 26.02.2021 në lidhje me numrin 12-4561 nga 2019

Vendimi numër: 12-153/2 nga 26.02.2021 në lidhje me numrin 12-2256 nga 2019

Vendimi numër: 12-133/3 nga 25.02.2021 në lidhje me numrin 12-2148 nga 2019

Vendimi numër: 12-856/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-3118 nga 2019

Vendimi numër: 12-859/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-5194 nga 2019

Vendimi numër: 12-861/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-2076 nga 2019

Vendimi numër: 12-863/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-3647 nga 2019

Vendimi numër: 12-860/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-3559 nga 2019

Vendimi numër: 12-864/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-5353 nga 2019

Vendimi numër: 12-869/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-4882 nga 2019

Vendimi numër: 12-870/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-5598 nga 2019

Vendimi numër: 12-871/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-3546 nga 2019

Vendimi numër: 12-872/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-2333 nga 2019

Vendimi numër: 12-846/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-2834 nga 2019

Vendimi numër: 12-847/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-4276 nga 2019

Vendimi numër: 12-848/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-4735 nga 2019

Vendimi numër: 12-851/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-2530 nga 2019

Vendimi numër: 12-854/1 nga 23.02.2021 në lidhje me numrin 12-3439 nga 2019

Vendimi numër: 12-152/2 nga 16.02.2021

Vendimi numër: 12-740/1 nga 16.02.2021 në lidhje me numrin 12-3487 nga 2019

Vendimi numër: 12-741/1 nga 16.02.2021 në lidhje me numrin 12-2052 nga 2019

Seanca e 42-të e KSHPK nga 27.11.2020

Vendimi numër: 12-580/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5577 nga 2019

Vendimi numër: 12-581/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5517 nga 2019

Vendimi numër: 12-3746/2 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5792 nga 2019

Vendimi numër: 12-1981/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-3475 nga 2019

Vendimi numër: 12-2092/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5849 nga 2019

Vendimi numër: 12-2158/11 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-2213/6 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-2351/4 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-2397/6 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-2487/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-3329 nga 2019

Vendimi numër: 12-3806/4 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5844 nga 2019

Vendimi numër: 12-3852/3 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-4053/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4053 nga 2019

Vendimi numër: 12-4238/3 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-4290/1 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-4291/1 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-4550/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-4562/2 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-4562 nga 2019

Vendimi numër: 12-4914/2 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4914 nga 2019

Vendimi numër: 12-5579/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-5667/2 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-5737/2 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-1222/4 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-1401/7 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1831/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1833/3 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1885/5 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1903/3 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1913/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5547 nga 2019

Vendimi numër: 12-1914/4 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5761 nga 2019

Vendimi numër: 12-1918/5 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-2452 nga 2019

Vendimi numër: 12-1980/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-4350 nga 2019

Vendimi numër: 12-239/4 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-3191 nga 2019

Vendimi numër: 12-433/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-3015 nga 2019

Vendimi numër: 12-444/6 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4344 nga 2019

Vendimi numër: 12-1212/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-3968 nga 2019

Vendimi numër: 12-969/6 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5254 nga 2019

Vendimi numër: 12-749/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-715/5 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-500/5 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4932 nga 2019

Vendimi numër: 12-120/33 nga 07.12.2020 në lidhje me 12-5267/19

Vendimi numër: 12-2985/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-2985/19

Vendimi numër: 12-1216/3 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4022/19

Vendimi numër: 12-2680/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-2680/19

Vendimi numër: 12-2750/3 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4968/19

Vendimi numër: 12-4329/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4329/19

Vendimi numër: 12-5251/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-5251/19

Vendimi numër: 12-1220/15 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-5219/19

Vendimi numër: 12-2707/3 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-3397/19

Vendimi numër: 12-2981/4 nga 01.12.2020

Vendimi numër: 12-4356/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4356/19


Seanca e 41-të e KSHPK nga 11.11.2020 vazhdim nga 12.11.2020

Vendimi numër: 12-3208/2 nga 23.11.2020 në lidhje me 12-3271/19

Vendimi numër: 12-3197/2 nga 23.11.2020

Vendimi numër: 12-1872/2 nga 23.11.2020

Vendimi numër: 12-2169/3 nga 23.11.2020 në lidhje me 12-2272/19

Vendimi numër: 12-2371/2 nga 23.11.2020

Vendimi numër: 12-483/2 nga 20.11.2020 në lidhje me 12-3635/19

Vendimi numër: 12-1951/2 nga 20.11.2020

Vendimi numër: 12-90/4 nga 20.11.2020

Vendimi numër: 12-5180/2 nga 20.11.2020

Vendimi numër: 12-4473/2 nga 18.11.2020

Vendimi numër: 12-4287/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2203/3 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-4656/19

Vendimi numër: 12-1856/6 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3630/19

Vendimi numër: 12-3931/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-5280/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2468/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3235/19

Vendimi numër: 12-61/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-3679/3 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-3165/3 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-1860/3 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-5265/19

Vendimi numër: 12-1859/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-2773/19

Vendimi numër: 12-2383/2 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3980/19

Vendimi numër: 12-327/5 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3102/19

Vendimi numër: 12-649/4 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-1894/7 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-5755/19

Vendimi numër: 12-1089/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-319/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-2865/19

Vendimi numër: 12-1915/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-2224/19

Vendimi numër: 12-1943/2 nga 16.11.2020 në lidhje me 12-2149/19

Vendimi numër: 12-2973/2 nga 16.11.2020

Vendimi numër: 12-3626/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2223/5 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2448/7 nga 13.11.2020

Vendimi numër: 12-42/4 nga 12.11.2020

Vendimi numër: 12-1957/6 nga 12.11.2020 në lidhje me 12-5335/19