Vendime

Vendime

Seanca e 42-të e KSHPK nga 27.11.2020

Vendimi numër: 12-580/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5577 nga 2019

Vendimi numër: 12-581/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5517 nga 2019

Vendimi numër: 12-3746/2 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5792 nga 2019

Vendimi numër: 12-1981/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-3475 nga 2019

Vendimi numër: 12-2092/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5849 nga 2019

Vendimi numër: 12-2158/11 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-2213/6 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-2351/4 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-2397/6 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-2487/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-3329 nga 2019

Vendimi numër: 12-3806/4 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-5844 nga 2019

Vendimi numër: 12-3852/3 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-4053/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4053 nga 2019

Vendimi numër: 12-4238/3 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-4290/1 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-4291/1 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-4550/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-4562/2 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-4562 nga 2019

Vendimi numër: 12-4914/2 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4914 nga 2019

Vendimi numër: 12-5579/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-5667/2 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-5737/2 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-1222/4 nga 17.12.2020

Vendimi numër: 12-1401/7 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1831/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1833/3 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1885/5 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1903/3 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-1913/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5547 nga 2019

Vendimi numër: 12-1914/4 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5761 nga 2019

Vendimi numër: 12-1918/5 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-2452 nga 2019

Vendimi numër: 12-1980/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-4350 nga 2019

Vendimi numër: 12-239/4 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-3191 nga 2019

Vendimi numër: 12-433/3 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-3015 nga 2019

Vendimi numër: 12-444/6 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4344 nga 2019

Vendimi numër: 12-1212/3 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-3968 nga 2019

Vendimi numër: 12-969/6 nga 16.12.2020 në lidhje me numrin 12-5254 nga 2019

Vendimi numër: 12-749/2 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-715/5 nga 16.12.2020

Vendimi numër: 12-500/5 nga 17.12.2020 në lidhje me numrin 12-4932 nga 2019

Vendimi numër: 12-120/33 nga 07.12.2020 në lidhje me 12-5267/19

Vendimi numër: 12-2985/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-2985/19

Vendimi numër: 12-1216/3 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4022/19

Vendimi numër: 12-2680/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-2680/19

Vendimi numër: 12-2750/3 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4968/19

Vendimi numër: 12-4329/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4329/19

Vendimi numër: 12-5251/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-5251/19

Vendimi numër: 12-1220/15 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-5219/19

Vendimi numër: 12-2707/3 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-3397/19

Vendimi numër: 12-2981/4 nga 01.12.2020

Vendimi numër: 12-4356/2 nga 01.12.2020 në lidhje me 12-4356/19


Seanca e 41-të e KSHPK nga 11.11.2020 vazhdim nga 12.11.2020

Vendimi numër: 12-3208/2 nga 23.11.2020 në lidhje me 12-3271/19

Vendimi numër: 12-3197/2 nga 23.11.2020

Vendimi numër: 12-1872/2 nga 23.11.2020

Vendimi numër: 12-2169/3 nga 23.11.2020 në lidhje me 12-2272/19

Vendimi numër: 12-2371/2 nga 23.11.2020

Vendimi numër: 12-483/2 nga 20.11.2020 në lidhje me 12-3635/19

Vendimi numër: 12-1951/2 nga 20.11.2020

Vendimi numër: 12-90/4 nga 20.11.2020

Vendimi numër: 12-5180/2 nga 20.11.2020

Vendimi numër: 12-4473/2 nga 18.11.2020

Vendimi numër: 12-4287/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2203/3 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-4656/19

Vendimi numër: 12-1856/6 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3630/19

Vendimi numër: 12-3931/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-5280/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2468/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3235/19

Vendimi numër: 12-61/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-3679/3 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-3165/3 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-1860/3 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-5265/19

Vendimi numër: 12-1859/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-2773/19

Vendimi numër: 12-2383/2 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3980/19

Vendimi numër: 12-327/5 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-3102/19

Vendimi numër: 12-649/4 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-1894/7 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-5755/19

Vendimi numër: 12-1089/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-319/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-2865/19

Vendimi numër: 12-1915/4 nga 17.11.2020 në lidhje me 12-2224/19

Vendimi numër: 12-1943/2 nga 16.11.2020 në lidhje me 12-2149/19

Vendimi numër: 12-2973/2 nga 16.11.2020

Vendimi numër: 12-3626/2 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2223/5 nga 17.11.2020

Vendimi numër: 12-2448/7 nga 13.11.2020

Vendimi numër: 12-42/4 nga 12.11.2020

Vendimi numër: 12-1957/6 nga 12.11.2020 në lidhje me 12-5335/19