Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 63 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 10 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Njoftim për takimin e mbajtur të grupit punues për përgatitjen e Projektligjit për prejardhjen e pronës me Sllavica Grkovska, zëvendëskryeministre e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjëse për politika të qeverisjes së mirë

Më 28 shkurt 2022, në hapësirat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit u mbajt takim të grupit punues për përgatitjen e Projektligjit për prejardhjen e pronës me zëvendëskryeministren e re të Republikës së...